קבוצת סטרשנוב קלדרון:

 • ליווי תהליכי צמיחה
 • ניהול תזרים ואשראי שוטף
 • גיבוש אמצעי בקרה ושליטה כלכליים
 • התאמת פתרונות מימון.

מומנטום פתרונות מימון מתקדמים בע"מ:

 • פתרונות אשראי לעסקים קטנים
 • גיוס אשראי באמצעות קרנות הסיוע
 • פתרונות מימון ייחודיים לעסקים קטנים
 • בניית תכנית עסקית לפעילות העסק.

עושים סדר הנהלת חשבונות וחשבות:

 • הנהלת חשבונות וחשבות
 • הנהלת חשבונות לעצמיים וחברות
 • חשבות שכר והנפקת תלושי שכר
 • הכנת חומר למאזן.

simpleasme.com