Boost your week

 

Boost your week היא תכנית רבעונית בה ישתתפו כ 15 בעלי עסקים/מנהלים אשר יחלקו יידע ביניהם לצד קבלת יידע וכלים ממנחה התכנית.

מטרות התכנית הן –

  • יצירת מסגרת לימוד ושיפור אשר תכניס את המשתתפים למסלול אשר ישפיע על התוצאות העסקיות והבאלאנס בין חייהם האישיים לעבודה
  • אימון משותף והגדלת רשת הקשרים
  • קבלת כלים לשגרת ניהול נכונה
  • טעינה אישית