משא ומתן הוא חלק בלתי נפרד מהתפקיד שלנו. ניהול משא ומתן אפקטיבי שבו שני הצדדים יוצאים בתחושת 'ניצחון' דורש מיומנות רבה. משא ומתן שנעשה בצורה טובה ומקצועית מאפשר לנו להגדיל את יכולות המכירה טוב יותר ומסייע לנו לשמור על מערכת יחסים טובה עם הצד השני איתו אנחנו מנהלים דיאלוג לאורך זמן רב. יכולת המשא ומתן טמונה בכך שהיא איננה עוסקת רק בדינמיקה הגלויה בניהול משא ומתן, אלא שהיא מדגישה גם את ההיבטים החבויים של משא ומתן ונותנת מענה על שאלות רבות כמו: מהם הגורמים המשפיעים על התהליך וגורמים להצלחתו או לכישלונו? מדוע משא ומתן מסוים מסתיים בהסכם ואחר מסתיים במבוי סתום? מדוע נושאים ונותנים אינם מצליחים להגיע להסכם גם כאשר יש ביניהם "תחום הסכמה"? כיצד יש להבין את האסטרטגיות והטקטיקות הננקטות בתהליכי משא ומתן? נקנה ידע, טכניקות וטקטיקות המסייעות בניהול מצבי משא ומתן שונים תוך שימוש בכלי חשיבה חדשים באופן מודע ושיטתי.