במהלך הסדנה ניתן כלים וטכניקות לטיפול בהתנגדויות באיסוף לידים ונקיים סימולציות.