נגדיר מהי המכירה הטבעית בעינינו, איך לעשות את המכירה בפועל, איך נגרום לאנשים לקבל החלטות. נדבר על מיומנויות השפעה.

נלמד על מרכיבי המכירה הטבעית:

 • האנשים, המקום והדברים מתאימים ל-2 הצדדים.
 • הכוונה ברורה, שקופה ומוצהרת מראש ע"י הצדדים.
 • הצדדים מגיעים בכוונה להיטיב עם עצמם ועם הצד השני.
 • עסקה תתקיים רק כשיש קונספט מנצח עבור 2 הצדדים.
 • הצדדים ידעו מראש ובמדויק מהו הערך המתקבל והיו בהסכמה שלמה, ברורה וחיובית Positive.
 • תמיד תינתן תמורה הולמת כספית / שוות ערך כסף מהקונה למוכר.

נתמקד בערכים כגון:

 • יושרה: איש הצוות יפעל תוך מיקוד ודיוק בצרכים המוצרים, הרגשיים של הלקוח, יבין את הרצונות ויפעל ביושרה על מנת לקיימם.
 • מקצוענות: איש הצוות ידע וישלוט בעולם התוכן שלו ובתהליכי העבודה הפנימיים ומול הלקוח.
 • אותנטיות: בפנים ובחוץ אותו הדבר. תוכו כדברו.
 • אוהב אדם: איש הצוות מונע מתשוקה פנימית, אהבת אדם וישאף לקבל, להכיל ולהתאים עצמו מבחינת הוויות וסגנון התקשורת על מנת לספק חווית לקוח תומכת וטבעית.
 • פשטות: איש הצוות ינהל דיאלוגים תוך שימוש במילים פשוטות, הקפדה על פישוט תהליכים וזאת על מנת לשמור על מעורבות לקוח גבוהה וצמצום פערי ציפיות.