מאמר מנהיגות למנהל – על הגדרת התפקיד והמנהיג

בבסיס התפקוד של כל מנהל, מצוי מערך של תפיסות תפקיד, ידע ניהולי, מיומנויות מקצועיות ותחושות מסוגלות. תפיסת תפקיד ניהולית היא הדרך הייחודית בה תופס מנהל את זהותו המקצועית ומבצע את תפקידו. תפיסת התפקיד באה לידי ביטוי בכל מה שמשמש את המנהל למילוי תפקידו: התנהגויות, שיטות עבודה, צורת חשיבה, אמונות, הצהרות וכיו"ב. תפיסת התפקיד נגזרת [...]